movie games logo

Połączenie K&K Herbal z jedną ze spółek z Rodziny Movie Games coraz bliżej

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier, rozpoczął negocjacje z notowaną na NewConnect spółką K&K Herbal, dystrybutorem suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Obie spółki podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się do ustalenia warunków połączenia K&K Herbal z jedną ze spółek wchodzących w skład Rodziny Movie Games w celu wprowadzenia jej do obrotu na NewConnect. Negocjacje zakończą się po ustaleniu tzw. Term Sheet, czyli porozumienia w sprawie warunków współpracy. 

Bardzo się cieszę, że Władze K&K Herbal zdecydowały się odpowiedzieć na nasze zaproszenie oraz rozpocząć z nami rozmowy. Negocjacje są kontynuacją rozpoczętego jakiś czas temu przez Movie Games procesu przyspieszonego wprowadzenia do obrotu najatrakcyjniejszych spółek z naszej Rodziny. Aktualnie proces ten przeprowadzają już Pixel Crow oraz Movie Games Mobile. Mamy w swoim portfolio o wiele więcej perspektywicznych spółek już teraz wzbudzających duże zainteresowanie inwestorów, na przykład True Games, Road Studio, Goat Gamez, Brave Lamb Studio, Mill Games. W związku z tym chcemy dać inwestorom możliwość zwielokrotnienia zysku poprzez uzyskanie rynkowej wyceny wynikającej z płynności aktywów. Dla jednej z naszych spółek będzie to możliwe właśnie dzięki potencjalnemu połączeniu z K&K Herbal. Z pewnością jednak nie będzie to spółka Movie Games Mobile, która jest w trakcie negocjacji połączenia ze spółką Infoscan S.A., natomiast będzie to bardzo interesujący podmiot – informuje Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games. 

W ramach negocjacji oba podmioty będą ustalać podstawowe parametry transakcji, czyli tzw. Term Sheet. W następnym etapie wynegocjowane warunki będą musiały uzyskać zgody korporacyjne, szczególnie od WZA K&K Herbal oraz spółki przejmowanej.

Naszym zamiarem jest wynegocjowanie takich warunków, które będą korzystne również dla obecnych akcjonariuszy K&K Herbal. K&K Herbal to jedna z wielu spółek z rynku NewConnect, której wyczerpała się dotychczasowa formuła biznesowa. Dzięki zmianie profilu działalności oraz wejściu w perspektywiczny rynek game dave. Spółka istotnie poprawi swoją sytuację oraz rozpocznie swego rodzaju drugie życie. Jako jeden z inwestorów nie wykluczam zwiększenia swojego zaangażowania w akcjonariacie spółki – mówi Maciej Nowak, Prezes Road Studio, doradca Zarządu Movie Games oraz jeden z akcjonariuszy K&K Herbal.

W wyniku wyczerpania potencjału biznesowego mnóstwo podmiotów notowanych na małej giełdzie nie prowadzi bieżącej działalności, a handel akcjami tych spółek w zasadzie zniknął. Nasza strategia odwrotnych przejęć nie tylko pozwoli na szybsze wprowadzenie poszczególnych spółek do obrotu oraz uwolnienie ich wartości, ale także usunie z giełdy część podmiotów nieaktywnych w biznesie – komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Movie Games Mobile oraz jeden z akcjonariuszy K&K Herbal.

Potencjalne wprowadzenie jednej ze spółek z Rodziny Movie Games na rynek NewConnect poprzez przejęcie przez Spółki K&K Herbal będzie już trzecim tego typu procesem przeprowadzonym przez Movie Games. 25 listopada Spółka ogłosiła nabycie prawie 37 proc. akcji spółki Patent Fund w celu wcześniejszego wprowadzenia do obrotu akcji studia Pixel Crow. 16 grudnia br. Movie Games Mobile poinformowało o zaproszeniu do negocjacji Zarządu notowanej na tzw. „małej giełdzie” firmy telemedycznej Infoscan. Dzięki połączeniu również producent gier mobilnych zadebiutowałby na NewConnect z dużym wyprzedzeniem. Innymi spółkami z Rodziny Movie Games, które planują zadebiutować na tym rynku są m.in. Road Studio, True Games, a także Mill Games. Docelowo na giełdę miałaby trafić również założona wspólnie z Robertem Lewandowskim spółka Goat Gamez.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *